... گل گندم ...

...

 

 

 

دشت ها آلودست

در لجنزار گللاله نخواهد رویید

 

در هوای عفنآواز پرستو به چه کارت آید ؟

فکر نان بایدکرد

و هوایی که درآن

نفسی تازه کنیم

 

گل گندم خوباست

گل خوبیزیباست

ای دریغا کههمه مزرعه ی دل ها را

علف هرزه ی کینپوشانده ست

 

هیچ کس فکرنکرد

که در آبادیویران شده دیگر نان نیست

عشق و آزادی نیست

و همه مردمشهر

بانگ بر داشتهاند

که چرا سیماننیست

و کسی فکر نکرد

که چرا ایماننیست

 

و زمانی شدهاست

که به غیر ازانسان

هیچ چیز ارزاننیست  

/ 21 نظر / 47 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سیامک

سلاااااااااااااااااام...[گل]

سیامک

[گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

هانیه

منم به روزم ..منتظر حضور گرم تو[گل]

رومینا

_________(, _______________), ____(_, d888888888b, d888888888b _____d888888888888/888888888 888b_) __(_8888888P'""'`Y8Y`'""'"Y8 8888b ____Y8888P.-'_____`______'-. Y8888b_) ___, _Y88P_(_(_(________)_)_)_d88 Y_, ____Y88b, __(o__)______(o__)_d8888P ____`Y888___'-'________'-'__ `88Y` ____, d/O\_________c_________/O\b, ______\_/'., ______w______, .'\_/ _________.-`_____________`-. ________/___, _d88b__d88b____\ _______/___/_88888bd88888`\_ _\ ______/___/_\_Y88888888Y___\ __\ ______\__\___\_88888888____/ __/ _______`\_`.__\d8888888b, _/\/ _________`.//.d8888888888b;_ | ___________|/d888888888888b/ ___________d8888888888888888 b ________, _d88p""q88888p""q888b, ________`""'`\____"`|____/`' ""` ______________`.____|===/ ________________>___|___| ________________/___|___| _______________|____|___| _______________|____Y__/ _______________\___/__/ ________________|_/|_/ _______________/_/_/_| ______________/=/__|=

رومینا

_________________________*love*__*love*_____*love*___*love* ______________________*love*______*love*_*love*_______*love* _____________________*love*__________*love*___________*love* _____________________*love*__________________________*love* ______________________*love*________________________*love* _______________________*love*____من به روزم...بيا....____ * love* _________________________*love*___________________*love* ___________________________*love*_______________*love* _____________________________*love*___________*love* _______________________________*love*_______*love* _________________________________*love*____love* ___________________________________*love*love